Het Rijke Roomse Leven
   
 
   Boeken en lezingen over de rijke rooms katholieke geschiedenis  
 
 
 
 


 
 
Lezingen

Al een aantal jaren verzorgt Ad Rooms lezingen over het rijke roomse leven. Hij vertelt waarom hij is gaan schrijven over die katholieke tijden van weleer, waar dat allemaal toe geleid heeft en neemt de luisteraars aan de hand van een aantal onderwerpen mee terug naar die tijden van toen.
Hij vertelt een verhaal met een lach en een traan. Onderwerpen die de revue passeren, zijn: de catechismus, een aantal heiligen, de vastentijd, het leven van de misdienaars, begraven worden in ongewijde aarde, de gebruiken rond trouw en huwelijk, engelen en veel andere onderwerpen. Het verhaal duurt ongeveer anderhalf uur, maar is op verzoek in te korten.
Ad Rooms was al te gast bij veel katholieke vrouwenverenigingen, heemkundekringen, kerkkoren, ouderenbonden en andere verenigingen. Op verzoek kan zijn lezing worden aangepast met andere onderwerpen.
Vanaf heden nieuwe lezing!

Nieuwe lezing

Op verzoek van verenigingen waar hij al eerder te gast was met zijn lezingen, heeft Ad Rooms intussen een nieuwe lezing gereed met andere onderwerpen en verhalen.
Het is opnieuw een verhaal met een lach en een traan en veel nostalgische herinneringen. In deze nieuwe lezing wordt uitgebreid gesproken over onder meer engelen, de eerste heilige communie, de biecht, het scapulier, het fenomeen van pesjonkelen, de verering van het Heilig Hart van Jezus, preken en het leven van de nonnen.

Lezing over Sint Nicolaas
en zijn tradities

Bent u op zoek naar een zinvolle invulling van uw verenigingsprogramma in de aanloop naar het feest van Sint Nicolaas of in andere periodes, dan is er nu een lezing beschikbaar over de historie, legendes en ontwikkelingen rond Sinterklaas.
Het verhaal vertelt onder meer wie de heilige Nicolaas was en hoe belangrijk deze goedheilig man is geweest en nog steeds is. Aan de orde komt bovendien hoe een aantal gebruiken rond zijn feest, zoals het strooien van snoepgoed, het gebruik van de schoorsteen in alle verhalen en liedjes, het zetten van de schoen door de jeugd, maar bijvoorbeeld ook de roe van zwarte Piet zijn ontstaan.
Ter sprake komen eveneens moderne ontwikkelingen rond Sint Nicolaas en de grappen die over zijn figuur zijn ontstaan, zodat er ook wat gelachen kan worden.
De lezing kan worden gepresenteerd met lichtbeelden en duurt ruim drie kwartier. Dat betekent dat de presentatie uitstekend is in te passen of te combineren met andere activiteiten of gekoppeld kan worden aan een vergadering.
De lezing komt uiteraard prima tot zijn recht in de aanloop naar Sinterklaas, maar is natuurlijk ook in andere periodes van het jaar interessant om naar te luisteren.
De lezing is tot stand gekomen nadat Ad Rooms in het kader van zijn verhalen over het Rijke Roomse Leven een keer aandacht heeft besteed aan de figuur van Sinterklaas. Naar aanleiding daarvan kwamen zoveel verhalen en reacties binnen dat er een aparte lezing is ontstaan naast de normale lezingen over de oude gebruiken in het katholieke geloof in de tijden van weleer.

Lezing over miswijn met mogelijkheid tot proeven!!!

Ten slotte is er ook nog een lezing mogelijk die handelt over de miswijn. Hoe is die ontstaan, waar komt de wijn vandaan, aan welke eisen moet die voldoen? Wat is de betekenis van miswijn voor de opkomst van de wijnindustrie? Waarom is miswijn niet rood, maar wit en wat is de reden dat die zo zoet is van smaak?
Al deze vragen en de antwoorden daarop komen uitvoerig aan bod. De lezing wordt voorzien van lichtbeelden en heeft behalve een zeer serieuze en leerzame kant, ook een humoristische inhoud. Er worden diverse anekdotes en grappen verteld over miswijn, dus ook tijdens dit verhaal kan er worden gelachen.
En er bestaat de mogelijkheid om de miswijn ook te proeven, waarmee de avond ook nog een wat feestelijker karakter kan krijgen.

Nu ook lezing over grote gezinnen!

Na een succesvolle reeks van lezingen over het Rijke Roomse Leven en de tradities en gebruiken rond Sint Nicolaas, kan ik u vanaf september een nieuwe lezing aanbieden.
De afgelopen periode heb ik me verdiept in alles wat met grote gezinnen te maken heeft en met grote gezinnen worden huishoudens bedoeld met minimaal acht kinderen, maar ik kwam ze ook tegen met 27 of 28 kinderen.
Mijn onderzoek vond plaats in samenwerking met het Noordbrabants Museum en heeft geresulteerd in het boek Gezin XXL dat onlangs is verschenen naar aanleiding van een grote expositie onder dezelfde naam in het museum in Den Bosch.
Uit de vele verhalen en illustraties die ik tegenkwam, heb ik intussen een lezing gemaakt met veel prachtig illustratiemateriaal, die ik graag voor uw vereniging wil verzorgen.
Het verhaal vertelt de geschiedenis van grote gezinnen, dus hoe en waarom zijn ze ontstaan, hoe speelde de overheid daar op in, hoe leefden ze, aten ze, hoe werden de slaapplaatsen verdeeld, hoe brachten ze hun vrije tijd door, hoe kwamen ze aan voldoende financiële middelen en kleding, wat gebeurde er tijdens de feestdagen? Er komen ook ervaringsverhalen van bekende Nederlanders aan de orde, die opgroeiden in grote gezinnen.
Het is opnieuw een verhaal, waarin ook de nodige anekdotes naar boven komen en het kan middag- of avondvullend zijn. Zoals al gezegd laat ik ook de nodige foto's zien die het verhaal mooi illustreren.
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u bij mij de nodige aanvullende informatie krijgen.

Informatie over de lezingen is verkrijgbaar via de contactgegevens op deze website.


 
 
 


Sint


miswijn

 

 

 

 

 

gezin