Het Rijke Roomse Leven
 
 
   Boeken en lezingen over de rijke rooms katholieke geschiedenis  
 
 
 
 


 
 
Boeken over het rijke roomse leven

boeken
Naar aanleiding van de wekelijkse columns in de krant BN/DeStem zijn er intussen van de hand van Ad Rooms vijf boeken verschenen.

De eerste twee werden uitgegeven door het Brabants Nieuwsblad. In het eerste boekje Herinneringen aan het Rijke Roomse Leven staan de eerste veertig afleveringen zoals ze sinds 1995 in het Brabants Nieuwsblad hebben gestaan.
In het tweede deeltje zijn de afleveringen 41 tot en met 80 opgenomen. Beide boekjes zijn jarenlang niet meer verkrijgbaar geweest, maar sinds kort zijn deze boekjes in een beperkte oplage herdrukt en via deze website te bestellen.

In 2002 verscheen bij uitgeverij Vèrse Hoeven het boek Het Rijke Roomse Leven, herinneringen met weemoed en weerzin.
In dit boek staan niet de afleveringen zoals ze letterlijk in de krant hebben gestaan. Dit boek is gebaseerd op de onderwerpen die in de krant zijn behandeld. De verhalen zijn op een logische manier aan elkaar geschreven en ook voorzien van reacties van lezers die nooit de krant hebben gehaald. In dit boek worden de volgende onderwerpen behandeld: gebruiken rond geboorte en doopsel, katholieke jongeren en hun strenge opvoeding, de kerk kon niet zonder misdienaars, iedereen lid van de jeugdbeweging, strakke regels voor het trouwen, rituelen rond vasten en Pasen, de verering van het Heilig Hart van Jezus, elke gelovige droeg een medaille, de rozenkrans en heiligen.

In 2004 verscheen bij dezelfde uitgeverij een deel 2 met andere onderwerpen. Belangstellenden kunnen hier lezen over: de invloed van de nonnen op het katholieke leven, het geloof en het gebruik van alcohol, de eerste heilige communie en de plechtige communie, biechten, katholieke regels en richtlijnen, genootschappen, Kerstmis, de rol van kerkkoren en over gebeden en gebedjes.

Vanwege het succes van de boeken en de vele verzoeken van lezers om een nieuwe uitgave verscheen in 2006 een derde deel. Daarin vertelt Ad Rooms op een zeer toegankelijke manier over de Mariavereringen, de betekenis van Maria en bedevaarten en over alles wat met engelen te maken heeft. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de rol die scholen speelden in de katholieke opvoeding, de catechismus en gebruiken rond huwelijken.
 
Nu leverbaar!